BLUE HEART BLUESFÖRENING


Blue Heart Bluesförening är en ideell förening som drivs av en styrelse och vi har ca 10 styrelsemöten och ett årsmöte för medlemmarna varje år. Vi verkar för att befrämja och skapa intresse för Bluesmusiken och tillhandahålla och utveckla en för medlemmarna gemensam Internet hemsida. Vi vill också vara opinionsbildare och spridare av kunskap om bluesmusik. Vi har kalenderår som räkenskapsår.  


Under år 2000 så spånade vi på om vi inte skulle ha en bluesförening i Halmstad. Vi startade föreningen den 13 januari 2001 efter att vi var några som åkte till festivaler och pratade med folk som hade bluesföreningar i sina städer.

Vår första spelning gick av stapeln den 26 april 2002 och det var med Halmstads egna Earth Blues söm följdes av H.P. Lange från Danmark den 24 maj 2002. År 2002 hade vi sammanlagt 11 spelningar som följdes av 13 spelningar under 2003. Åren 2004 och 2005 var svåra år med försäljningen av La Plaza och sen branden som innebar slutet för La Plaza vi hade under dessa år 11 spelningar. Under denna tid hade vi en del spelningar på Penny Lane och B&B.


Doctor Blues var dom första som spelade på Pärlan i Frennarp den 26 november 2005. Pärlan i Frennarp har varit vårt spelställe i många år men vi har nu alla spelningar på Kulturhuset Najaden istället för att det ger mer plats och möjlighet att ta hit lite större band.. I dag har vi 8-10 spelningar om året med uppehåll under sommarenOrdförande

Erik Visandius