Combinations öppna blueskollektiv kom till 2005 som en idé jag hade om att spela blues i olika former tillsammans med vän­ner och musikerkollegor. Just då var det ett kreativt, dynamiskt sammanhang. jag ville skapa och fem år senare har det  visat sig vara ett livkraftigt och energiladdat projekt. Combinations har gjort många trevliga och uppskattade gig på jazz- och bluesfesti­valer och har spelat på många klubbar och pubar i främst Skåne, men även i andra delar av södra Sverige. Många har säkert hört flera av medlemmarna spela i Bluesministrarna tidigare. Ett rutinerat band med mycket fart


Combinations